ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ένας βραχνάς για τον επιχειρηματικό κόσμο, επί δεκαετίες, ήταν η συνυπευθυνότητα των νόμιμων εκπροσώπων για τις οφειλές μιας εταιρείας. Η μη διάκριση δηλαδή των οφειλών του Νομικού προσώπου από το πρόσωπο. Πλέον, με βάση δύο νέα νομοθετήματα, το πρόβλημα λύνεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, απελευθερώνοντας μεγάλο αριθμό νομίμων εκπροσώπων εταιρειών (διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής) από δυσβάσταχτα βάρη.

Το 1ο νομοθέτημα σχετίζεται με τις 3 προϋποθέσεις που απαιτείται να ικανοποιούνται σωρευτικά ώστε να υπάρχει συνυπευθυνότητα του νόμιμου εκπροσώπου. Σημείο-κλειδί η μία από τις τρεις προϋποθέσεις που είναι η υπαιτιότητα. Ο νόμος ισχύει από το 2019 αλλά δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής νόμιμων εκπροσώπων και για προηγούμενες οφειλές, αρκεί να υποβάλουν σχετική αίτηση ως το τέλος του 2020 στον ΕΦΚΑ και στο Δημόσιο.

Το 2ο νομοθέτημα είναι ο νέος Πτωχευτικός Νόμος, με βάση τον οποίo, εφόσον πτωχεύσει μία επιχείρηση, απαλλάσσονται οι νόμιμοι εκπρόσωποί της από τις οφειλές για τις οποίες είναι συνυπεύθυνοι, μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και εφόσον έχει διαπιστωθεί η έλλειψη δόλου στην πτώχευση. Ο νέος νόμος αφορά και προηγούμενες πτωχεύσεις, συνεπώς ενδιαφέρει τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών που ήδη έχουν πτωχεύσει και οι οποίοι μπορούν πλέον να απαλλαχθούν από τις οφειλές που τους επιβαρύνουν προσωπικά.

More Insights

ΩΣ 31/12/2020 Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ

Με τις διατάξεις του ν.4646/2019, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις ως προς τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης στα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες για την εξόφληση συγκεκριμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.  Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών

Read More
100 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

100 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ   Αν πιστέψουμε ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια, τότε τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για το ισοζύγιο νέων επιχειρήσεων είναι αποκαλυπτικά. Το 2019 διαγράφησαν από το Μητρώο του ΕΕΑ 4.235 επιχειρήσεις. Από αυτές το 30% είχε λειτουργία 1-4 έτη και, συνολικά, το 53% είχε λειτουργία 1-8 έτη. Άρα

Read More
Μια εξαιρετική δικαστική απόφαση για το θέμα των 10.500€

Μια εξαιρετική δικαστική απόφαση για το θέμα των 10.500€. “….χωρίς να αιτιολογείται πώς τα όργανα του ελέγχου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές ήταν εργαζόμενες. Ειδικότερα, δεν παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά (όπως ποια ήταν ακριβώς η εργασία που προσέφεραν), από τα οποία δικαιολογείται η εκτίμηση των ελεγκτικών οργάνων ότι η θέση στην οποία βρέθηκαν οι ανωτέρω εντός του χώρου του ενδίκου

Read More